HIPOTERAPIA


Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII

1. Sfera fizyczna podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego oraz powierzchniowego.

2. Sfera emocjonalno motywacyjna wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń

3. Sfera poznawcza stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcjiwzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie irozwijanie nowych umiejętności.

4. Sfera społeczna aktywizacja psychospołeczna; rozwijanie pozytywnych relacji

Fizjoterapia na koniu :

Gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe; prowadzona przez fizjoterapeutę lub pod jego kierunkiem.


Oferujemy zajęcia z Hipoterapii

Hipoterapia 30 min : 50zł (pon-nd)
Karnety 5 zajęć po 30 min.
Organizacja pobytu osób niepełnosprawnych w Naszym Ośrodku.

Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka

Zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego; prowadzona przez psychologa, pedagoga, terapeutę zajęciowego lub pod ich okiem .

Terapia kontaktem z koniem

Celem terapii jest nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, wreszcie z innymi ludźmi, jej istotą jest kontakt pacjenta z koniem, stworzenie sytuacji terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia; prowadzona przez psychologa, pedagoga, lekarza psychiatrę lub pod ich kierunkiem. Ponadto wyróżnia się jazdę konną dla osób niepełnosprawnych (rekreacyjną i sportową), która nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i może mieć aspekt terapeutyczny.


Kontakt :
Patrycja Rutkowska (+48) 721-263-579, bonanza.ows@gmail.com
Piotr Rutkowski (+48) 600-669-162, szeryf@bonanza.pl"
Badów Górny, ul. Akacjowa 8 / Mszczonów 96-320
tel. +(48)46-857-30-19